Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji

 

Gwarancją objęte są:

a) Uzupełnienia w stomatologii zachowawczej – wypełnienia – 1 rok, odbudowa – 2 lata
b) Leczenie kanałowe pod mikroskopem – 1 rok
c) Uzupełnienia protetyczne – 2 lata (odstępstwo – proteza akrylowa 1 rok)
d) Implanty 5 lat *1)

przy spełnieniu warunków:
a) leczenie zostało przeprowadzone zgodnie z zalecanym przez lekarza planem leczenia *2)
b) zalecenia lekarza są przestrzegane przez pacjenta w tym niezbędne wizyty kontrolne

 

Gwarancja jest odwołana w przypadku gdy:

a) pacjent nie przestrzega higieny jamy ustnej
b) u pacjenta występuje/wystąpiła choroba wpływająca na stan zdrowia zębów
c) w wyniku naturalnych procesów pogorszył się stan zdrowia zębów i dziąseł
d) wystąpiło mechanicznie uszkodzenie uzupełnienia

 

Nie podlegają gwarancji:

uszkodzenia powstałe w wyniku mocnego zaciskania zębów spowodowanego stresem lub nadmiernym napięciem mięśniowym

 

Usługi gwarancyjne nie obejmują:

– prac tymczasowych,
– koron tymczasowych,
– protez natychmiast osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagających po czasie wskazanym przez lekarza podścielenia,
– prac, przy wykonaniu których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta,
– jeżeli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.

 

Uwagi:
1* Implanty – ze względu na nieprzewidywalną reakcję organizmu na implant – jest udzielana gwarancja producenta na defekty materiału, gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z ponownym wszczepieniem implantu (dodatkowe zabiegi w tkankach miękkich i twardych)
2* Przykładowo warunkiem prawidłowego funkcjonowania uzupełnienia protetycznego jest odtworzenie pełnego zwarcia (zgryzu). W przypadku jeżeli pacjent decyduje się na odtworzenie jednego braku (np. tylko proteza górna przy brakach zębowych w dolnym łuku) – nie jest udzielana gwarancja
3* Szczegółowe warunki gwarancji są udzielane bezpośrednio w przychodni
4* Zalecana jest wizyta kontrolna co 6 miesięcy u lekarza prowadzącego.