Aparat Stały

Aparat Stały

 

Aparat stały stosuje się zazwyczaj u pacjentów z wszystkimi zębami stałymi; Okres leczenia zajmuje około 2 lat czasu. Aby rozpocząć leczenie właściwe musi zostać przeprowadzona DIAGNOSTYKA a następnie określony PLAN LECZENIA.

W ramach diagnostyki wykonuje się 2 zdjęcia rentgenowskie (pantomogram i telerentgenogram) oraz gipsowe modele szczęk. Następnie lekarz opracowuje PLAN LECZENIA, który określa:

• całkowity koszt leczenia
• efekt, który ma być osiągnięty na koniec leczenia (ostateczne ustawienie zębów)
• czas trwania leczenia
• ewentualne dodatkowe elementy aparatu potrzebne do leczenia określonej wady zgryzu

 

Oferujemy  systemy:

  • aparaty ruchome – mechaniczne i czynnościowe
  • aparaty stałe metalowe
  • aparaty stałe kosmetyczne – porcelanowe, szafirowe
  • aparaty Invisalign® (przezroczyste nakładki nakładane na zęby)

 


 

Uwagi :

  • a/ zdarza się, że końcowy efekt leczenia może odbiegać od pierwotnie zakładanego w zależności od uwarunkowań pacjenta jak i samego przebiegu procesu leczenia, który z natury nigdy do końca nie jest przewidywalny.
  • b/ najczęściej stosuje się dwa aparaty ortodontyczne górny i dolny (nawet jeżeli pacjent widzi wadę tylko w jednej części), gdyż zęby górne i dolne powinny do siebie „pasować” i kontaktować się w ściśle określony sposób oraz aby wynik leczenia był trwały i wada nie „wracała”. W czasie procesu leczenia – pacjent przychodzi na wizyty kontrolne co 4 tygodnie; Po zakończeniu leczenia aparatami stałymi pacjent nosi aparaty zdejmowane (ew. inne stałe reatinery), które utrzymują wypracowane ustawienia zębów przez okres od 1 do 2 lat.